Apie mokyklą

Privati mokykla „Ruduo – pavasaris“ įsteigta 2009 metais, kurioje vykdoma pradinio ugdymo programa. Šiuo metu mokykloje ugdoma 40 moksleivių. Privačią mokyklą  išlaiko tėveliai, mokantys už vaikų ugdymą. Be to, mokyklą iš dalies remia Lietuvos valstybė.

Mokyklos tikslai:

  • sėkmingai diegti pradinio ugdymo programą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus;
  • gilinti ir turtinti įgytas žinias;
  • individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą ypač gabiems moksleiviams;
  • motyvuoti mokinius, skatinti siekti aukščiausių rezultatų;
  • organizuoti įdomią ir turiningą popamokinę veiklą.