Idėja, misija, vizija

Idėja. Siekti išsiskirti kokybišku ugdymu ir pozityvia atmosfera.

Vizija. Tai nuolatinis augimas, tobulėjimas, atskleidžiantis ir ugdantis kiekvieno vaiko kūrybinius ir intelektualinius gebėjimus.

Misija. Teikti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą, padėti mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, būti savarankišku, kritiškai mąstančiu ir atsakingu savo šalies bei Europos piliečiu.