Ugdymas

Mokykloje nuo pirmos klasės sustiprintai mokoma anglų kalbos. Labai įvairi popamokinė veikla.

Pasibaigus pamokoms moksleiviai turi galimybę paruošti namų darbus, lavintis daugelio būrelių veikloje vykstančioje Vaikų Dienos Centre. VDC pradeda darbą 13 val.

Mokykloje ir VDC dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai.

 

VEIKLOS TVARKARAŠTIS

Pamokų laikas: 8.30 – 13.00

Pusryčiai: 9.15 – 9.30

Priešpiečiai: 11.10 – 11.20

Pietūs: 12.45 – 13.15

Namų ruoša ir papildomas ugdymas:

Namų ruoša: 14.30- 15.30

Veikla būreliuose: 13.30 – 17.30

Vakarienė: 16.00 – 16.15

Laisvas laikas: 17.30 – 18.00 (penktadieniais iki 17.00)

Individualūs užsiėmimai: 7:30 – 8:30 (muzika).