Priėmimo tvarka

Nuo 2017 02-01 priimami prašymai į mokyklos 1-ą, 2-ą, 3-ią, 4-ą klases:

–   į 1-ąją klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais metais sukaks 7-eri metai;

–   atsižvelgiant į vaiko brandą  ir pasirengimą mokyklai, į 1-ąją klasę gali būti priimti ir 6-rių metų vaikai;

–   į klases priimama iki 15 mokinių;

–   mokslas mokamas:

stojimo mokestis –  175 €

mėnesio mokestis  – 230 €  (nuo 7:30 val. iki 13:30 val.),

prailgintos dienos grupės mokestis – 110 € (nuo 13:30 val.  iki 18:30 val.),

visos dienos mokestis mokykloje –  340 € ( nuo 7.30 val.  iki 18.00 val.),

 

Reikalingi dokumentai:

–   prašymas;

–   gimimo liudijimo arba paso kopija;

–   moksleivio sveikatos raidos istorija (stojant į 1 –ą klasę);

–   mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);

–   asmens bylos kopija iš buvusios mokyklos.